Poprzednia wersja

W niedzielę 15 czerwca 2014r. senator Andrzej Pająk wziął udział w uroczystości obchodów 60 rocznicy działalności OSP w Wysokiej oraz nadania sztandaru ufundowanego przez mieszkańców sołectwa. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy uroczystości się na plac przed remizą OSP, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz delegacji miejscowych organizacji, stowarzyszeń, służb, inspekcji i straży. Aktu nadania i wręczenia sztandaru dokonał członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa małopolskiego dh Antoni Kania. Nowy sztandar odebrał Prezes OSP w Wysokiej dh Julian Szarek. Ponadto w trakcie uroczystości zostały wręczone medale i odznaki. W tym szczególnym dla druhów z Wysokiej dniu senator Pająk skierował do nich okolicznościowy list.


Jubileusz 60 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej to doniosłe wydarzenie, zwłaszcza dla niewielkiej, lokalnej społeczności, jaką tworzą mieszkańcy sołectwa Wysoka. To święto tych, którzy w swojej działalności zawsze kierowali się najszczytniejszymi ideałami służenia społeczeństwu oraz niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów i innych miejscowych zagrożeń, ratując ich życie, zdrowie i mienie

60 lat to już znaczny okres działalności Waszej jednostki, a osiągnięcia dokonane w trakcie niego są dla Was powodem strażackiej dumy z dobrze spełnionego obowiązku społecznego. Wysoka ocena straży pożarnej pośród wszystkich instytucji i organizacji w kraju ze strony społeczeństwa, które postrzega Was jako autentycznych obrońców, na których zawsze można liczyć w każdej sytuacji, to dowód najwyższego uznania, ale też i zaufania, jakim Was obdarzono. Niech ta w pełni zasłużona opinia towarzyszy Państwu na co dzień.

Gratuluję Druhom dostojnego jubileuszu oraz wszystkim uhonorowanym odznaczeniami i wyróżnieniami. Proszę przyjąć podziękowania za wielkie oddanie, wspaniałą działalność społeczną, za udane akcje ratownicze, za odwagę, męstwo i poświęcenie. Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności w służbie i życiu osobistym, szczęśliwych powrotów do strażnicy oraz opieki i błogosławieństwa patrona strażaków św. Floriana.