Poprzednia wersja

W dniu 3 maja br. wiele jednostek strażackich z naszego regionu obchodziło Dzień Strażaka. Z tej okazji senator Andrzej Pająk odwiedził remizy ochotników z Osielca i Jachówki, gdzie druhowie świętowali podwójnie, ponieważ akurat obchodzili również 60-lecie powstania jednostki. W tym szczególnym dniu senator złożył podopiecznym św. Floriana najserdeczniejsze życzenia, których pełny tekst publikujemy poniżej, wręczył odznaczenia resortowe i honorowe oraz przekazał na ręce prezesów jednostek senatorskie listy okolicznościowe.


Życzenia senatora Andrzeja Pająka z okazji Dnia św. Floriana.

Szanowny Panie Prezesie!

W dniu św. Floriana, patrona strażaków, mam zaszczyt przekazać wszystkim Druhom wyrazy największego szacunku i uznania za służbę, trud, poświęcenie i ofiarność, a także złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym.

Służba w straży pożarnej to umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa, twórczego współdziałania zespołu, który nie bacząc na ryzyko wpisane w strażacki obowiązek, ratuje życie i mienie ludzkie. W związku z tym pragnę wyrazić słowa ogromnej wdzięczności za Waszą jakże niebezpieczną służbę drugiemu człowiekowi oraz bezinteresowną działalność społeczną.

Jednocześnie serdeczne życzenia kieruję również do Waszych Najbliższych, niech Ich miłość i wyrozumiałość pomaga Wam w dobrym wypełnianiu zadań strażackich i działalności społecznej oraz stanowi niezachwiane oparcie w trudnych chwilach.

Łącząc wyrazy szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej