Poprzednia wersja

Jak co roku, na tradycyjnym góralskim spotkaniu opłatkowym spotkali się w Makowie Podhalańskim członkowie Oddziału Babiogórskiego Związku Podhalan. Wśród uczestników spotkania nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka. Spotkanie przebiegło w miłej, pełnej ciepła atmosferze, pośród szczerych życzeń noworocznych i wspólnego kolędowania.

Związek Podhalan jest organizacją skupiającą w swoim gronie nie tylko rodowitych Górali, którzy pielęgnują swoją odrębność kulturową i obyczajową, lecz również sympatyków związanych z subregionami zamieszkałymi przez Górali polskich. Związek Podhalan w swojej szerokiej działalności zajmuje się zarówno pielęgnowaniem kultury ziem górskich, wspieraniem rozwoju ekonomicznego jak i propagowaniem dbałości o środowisko przyrodnicze. Niemal przy każdym z oddziałów działa zespół regionalny, ma też Związek własne wydawnictwa.