Poprzednia wersja

W dniu 19 lutego 2017 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Tarnawie Dolnej. W spotkaniu udział wziął senator Andrzej Pająk, który podziękował druhom za ich nieocenioną służbę i życzył wszystkiego dobrego w bieżącym roku. Podczas zebrania wysłuchano merytorycznych sprawozdań, udzielono zarządowi absolutorium, a następnie przedstawiono zakres działań na najbliższe miesiące. Walne Zebranie jest najwyższą władzą OSP, podczas niego podejmuje się szereg istotnych decyzji wpływających na działalność jednostki, a co za tym idzie danej społeczności.