Poprzednia wersja

W dniu 13 stycznia 2017 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w tradycyjnym spotkaniu noworocznym gminy Oświęcim. Tego dnia w sali widowiskowej Domu Ludowego w Grojcu zebrali się przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych, straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, fundacji i ludowych klubów sportowych. Radni i sołtysi spotkali się z przedsiębiorcami , duchownymi, a także pracownikami urzędów, spółek, instytucji i placówek działających na terenie oświęcimskiej gminy. W trakcie oficjalnych wystąpień głos zabrał również senator Andrzej Pająk, który podkreślił, że miniony rok był szczególny głównie za sprawą 1050 rocznicy chrztu Polski.