Poprzednia wersja

W niedzielę 27 stycznia br. senator Andrzej Pająk spotkał się z sekretarzem generalnym Ukraińskiej Konferencji Biskupiej, biskupem diecezji charkowsko – zaporoskiej Marianem Buczkiem. Ksiądz Biskup był gościem 357 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski i po jego zakończeniu odwiedził Zawoję, miejscowość, z którą łączą go wieloletnie kontakty. Przy tej okazji doszło do spotkania z senatorem Andrzejem Pająkiem, który będąc jeszcze wójtem Zawoi, a następnie starostą suskim wielokrotnie nawiązywał kontakty z hierarchami kościelnymi na Ukrainie. Losy Biskupa Buczka przez wiele lat były związane ze ścieżką kościelną kardynała Mariana Jaworskiego, wielkiego przyjaciela Zawoi i okolic, który przez kilkadziesiąt lat z rzędu spędzał wolny letni czas w drewnianym domku zwanym „księżówką” w Zawoi Wilcznej. Ksiądz Kardynał Jaworski, bliski przyjaciel Ojca Świętego Jana Pawła II , długoletni metropolita lwowski, swoją mszę prymicyjną odprawił właśnie w Zawoi, ponad 60 lat temu w Kościele pw. Św. Klemensa i od tego czasu nigdy nie zapominał o gminie położonej pod Babią Górą i do dzisiaj odwiedza Zawoję w styczniu każdego roku z kolędową wizytą duszpasterską. Pod koniec ubiegłej dekady Ksiądz Kardynał otrzymał Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zawoja, okolicznościowe przemówienie wygłosił wówczas ówczesny starosta suski Andrzej Pająk, który w imieniu władz powiatu wręczył Kardynałowi Jaworskiemu dyplom gratulacyjny. Kardynał odwdzięczył się Andrzejowi Pająkowi serdecznymi gratulacjami w grudniu ubiegłego roku, kiedy to był obecny na uroczystości wręczenia senatorowi Tytułu Człowieka Roku

Gminy Zawoja.

Styczniowe spotkanie senatora z biskupem Buczkiem dotyczyło bieżących spraw kościoła katolickiego w Polsce i na Ukrainie, jak również ogólnej sytuacji polityczno – społecznej w obu krajach. Nie zabrakło serdecznych życzeń noworocznych i obopólnych zaproszeń na kolejne tego typu spotkania.