Poprzednia wersja

W sobotę 5 września 2015 r. przy parafii św. Wawrzyńca w Regulicach poświęcono 18. punkt Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej. Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka. Uroczystości rozpoczęły się koncelebrowaną mszą św., której przewodniczył ks. biskup Jan Zając. Biskup poświęcił kolejny punkt na szlaku, a Starosta Chrzanowski wygłosił słowo do zebranych i wręczył akt powierzenia opieki nad kolejnym punktem na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej tym razem przeznaczony dla młodzieży z Regulic i Nieporazu. Na tablicy w 18. miejscu Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej jest przekaz dla wiernych autorstwa Jana Pawła II: „Pokój Tobie, Polsko Ojczyzno moja”.