Poprzednia wersja

W piątek 22 listopada 2013r. Andrzej Pająk korzystając z zaproszenia burmistrza Jana Rychlika wziął udział w otwarciu zrewitalizowanego rynku w Alwerni. W ramach projektu odnowiono sąsiadujące z rynkiem uliczki i wykonano chodniki, zamontowano nowe ławki oraz zainstalowano stylizowane oświetlenie parkowe i uliczne. Powiększona została płyta główną rynku, odpowiednio została także zagospodarowana zieleń parkowa. Ponadto w ramach inwestycji na rynku wymieniono sieć gazociągową i telekomunikacyjną oraz dobudowano kanalizację deszczową. Łączny koszt prac wyniósł około 2,3 mln złotych.