Poprzednia wersja

W czwartek 14 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie filii Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno – Wychowawczego w Tarnawie Górnej. Na otwarciu zgromadzili się podopieczni OREW-u, ich rodzice, Senator Andrzej Pająk, przedstawiciele lokalnych władz, członkowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi, sponsorzy i liczni goście. Po wysłuchaniu przemówień, zebrani obejrzeli przedstawienie przygotowane przez podopiecznych OREW z Tarnawy Górnej i ich opiekunów. Senator Andrzej Pająk podkreślił, że placówka w Tarnawie „to gałązka na pniu, który wyrósł w Juszczynie”. Wspomniał także założycielkę Stowarzyszenia oraz „matkę chrzestną OREW-u” Zytę Jagosz. Dodał także, że „ból i cierpienie kształtuje ludzi i wspólnotę”.Na koniec poświęcono budynek oraz zakupiony przez Stowarzyszenie samochód, który ma służyć obu placówkom.