Poprzednia wersja

W dniu 29 lipca 2022 r. w sali kinowej Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej uroczyście obchodzono Święto Policji. W uroczystościach udział wziął senator Andrzej Pająk, który złożył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym suskiej Policji serdeczne życzenia. Obchody rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru, a następnie złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Robertowi Strzeleckiemu przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Grzegorza Sikorę. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej inspektor Dariusz Drobny, który przywitał zebranych gości, a następnie zwracając się do policjantów i policjantek, pogratulował im awansów i sukcesów odnoszonych w codziennej służbie, a szczególnie w obecnych czasach. Pomimo wielu obowiązków, które realizowali, wywiązywali się z nich w sposób wzorowy. Przekazał również podziękowania pracownikom Policji za ich zaangażowanie w pracę. Następnie odczytane zostały rozkazy personalne o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe.