Poprzednia wersja

W sobotę i w niedzielę 25-26 czerwca 2022 r. w Zembrzycach miały miejsce bardzo ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia. Stulecia powstania świętowały Orkiestra Dęta Rytm oraz LKS Garbarz Zembrzyce. W obu uroczystościach uczestniczył senator Andrzej Pająk, który w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył kierownictwu Orkiestry państwowy medal.