Poprzednia wersja

Senator Andrzej Pająk, członek senackiej Komisji Rodziny Pracy i Polityki Społecznej objął w rejonie Kalwarii Zebrzydowskiej, obejmującym m. in. część powiatów wadowickiego i suskiego, honorowy patronat nad ogólnopolską akcją Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie. Corocznie w akcję angażuje się setki tysięcy ludzi, którymi są wolontariusze, darczyńcy i osoby wspierające projekt finansowo. W każdym rejonie wolontariusze odwiedzają najbardziej potrzebujących w swoim otoczeniu. Następnie darczyńcy przygotowują pomoc materialną dopasowaną do potrzeb konkretnej rodziny.

Poniżej prezentujemy list poparcia Andrzeja Pająka dla tej wspaniałej inicjatywy.

Pan

Dominik Prochownik

Lider Rejonu Kalwaria Zebrzydowska

Programu Szlachetna Paczka

W Polsce ubóstwo narasta szczególnie wśród rodzin wielodzietnych, w tej chwili ponad 20 procent dzieci w naszym kraju żyje poniżej ustawowej granicy minimum egzystencji, stąd potrzeba wzmocnienia polskiej rodziny. Pomoc dla najbiedniejszych rodzin jest niewystarczająca, część z nich nie ma do niej dostępu bo przekracza kryterium dochodowe, a jednocześnie żyje na granicy ubóstwa.

Ubóstwo jest w naszym kraju zjawiskiem znanym i mamy z nim styczność na każdym kroku, szerzy się ono na naszych oczach i dlatego koniecznie powinniśmy zainteresować się sposobami pomocy dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Najczęściej są to całe rodziny, które potrzebują naszej pomocy, by przeżyć kolejne dni. Nie są to wcale rodziny patologiczne, gdyż ubóstwo często dosięga normalne, szczęśliwe rodziny, które jednak napotkały różnego rodzaju przeciwności losu. Ponadto ubóstwo jest przede wszystkim przyczyną szerzącego się bezrobocia, w tej chwili jednego z najpoważniejszych problemów, na które obecna władza nie potrafi znaleźć skutecznego lekarstwa. Dlatego tak bardzo liczy się pomoc zwykłych ludzi, wystarczą drobne gesty, które naprawdę wiele znaczą. Dzięki temu możemy dużo zmienić bardzo niewielkim kosztem. Najlepszym tego przykładem jest inicjatywa Szlachetna Paczka.

Szlachetna Paczka to projekt, który co roku łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Celem głównym tegorocznej Szlachetnej Paczki jest zaangażowanie kilku tysięcy wolontariuszy i kilkuset tysięcy darczyńców we współtworzenie mądrej pomocy dla niemal dwunastu tysięcy rodzin w potrzebie. Wolontariusze spotykają się z potrzebującymi rodzinami i diagnozują ich sytuację, a następnie włączają do projektu te rodziny, co do których mają pewność, że pomoc może być dla nich inspiracją do zmiany. Paczka to nie tylko konkretna pomoc materialna, to przede wszystkim impuls do działania. Dlatego też jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej reprezentujący powiaty chrzanowski, oświęcimski, myślenicki, suski i wadowicki oraz członek senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, w pełni popieram tą niezwykle szlachetną i potrzebną inicjatywę i będę się starał wspierać ją z całych sił korzystając z Państwa doświadczenia i sugestii.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej