Poprzednia wersja

W dniu 27 lutego 2014r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej za rok 2013. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka.

Składając sprawozdanie Prezes Zarządu podkreślił, że najważniejszymi wydarzeniami ubiegłego roku było wydanie monografii miasta, tomiku poezji Pani Ireny Stopy, a także kontynuowanie wydawania czasopisma „Echo Jordanowa” w wersji papierowej jak i elektronicznej. Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium. Następnie odbyła się prezentacja monografii Jordanowa przez jej autorów Stanisława Bednarza i Piotra Sadowskiego. Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w sukcesach Towarzystwa, po czym przy słodkim poczęstunku rozpoczęły się kuluarowe rozmowy.