Poprzednia wersja

W dniu 3 września 2013 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego. W uroczystości udział wzięli Senator RP Andrzej Pająk, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Starosta Wadowicki Jacek Jończyk, Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Zbigniew Stradomski, Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Elżbieta Kowalczyk, radni powiatowi, przedstawiciele służb oraz inspekcji powiatowych, dyrektorzy wszystkich szkół i placówek oświatowych powiatu wadowickiego, nauczyciele, katecheci, przedstawiciele związków zawodowych, młodzież szkolna oraz rodzice.


Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej w intencji pedagogów i uczniów. Podczas oficjalnych uroczystości zaproszeni goście, wśród nich senator Andrzej Pająk życzyli uczniom pomyślności w bieżącym roku szkolnym, a kadrze pedagogicznej wielu powodów do dumy z osiągnięć ich podopiecznych.

Uroczystość w Kalwarii Zebrzydowskiej była również okazją do wręczenia stypendiów naukowych przyznanych przez Radę Powiatu za szczególne osiągnięcia w nauce oraz wzorową postawę uczniowską. Ponadto uhonorowano również uczniów szkół specjalnych za ich osiągnięcia w konkursach artystycznych i zawodach sportowych.