Poprzednia wersja

W sobotę 12 listopada 2016 r. w Pułtusku odbyło się posiedzenie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Pająk. W trakcie obrad przedstawiono szczegóły działalności Unii w mijającym roku, jak również wskazano główne kierunki działań na najbliższą przyszłość.