Poprzednia wersja

W pierwszą sobotę miesiąca 7 października 2017 r. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii uroczyście rozpoczęła kolejny rok akademicki. W uroczystości tradycyjnie udział senator Andrzej Pająk. Inaugurację poprzedziła Msza Święta w intencji społeczności akademickiej, po której wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na zamek, na którego dziedzińcu obejrzeli fotogalerię prezentującą najważniejsze osiągnięcia uczelni. Miejscem corocznej immatrykulacji kolejnego rocznika studentów była zwyczajowo Sala Rycerska, gdzie parafialny chór „Cantabile” wykonał średniowieczne pieśni „Gaudeamus” oraz „Gaude Mater Polonia”. W swoim wystąpieniu senator Andrzej Pająk zwrócił uwagę na wielki dorobek WSTiE, który świadczy o tym, że szkoła się rozwija i nie ma problemu z naborem studentów. Zwracając się do społeczności akademickiej, powiedział: Zdobywając wiedzę w czasach uprzedmiotowienia człowieka, warto zakorzenić się w tym co stanowi o naszym człowieczeństwie. Polsce potrzeba elit o prawym myśleniu, dlatego życzę, aby z tej uczelni wychodzili prawi obywatele.