Poprzednia wersja

W niedzielę 8 września br. w Skawicy w gminie Zawoja odbyły się Powiatowe Dożynki powiatu suskiego. Rolnicze uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta w miejscowym kościele, po której korowód dożynkowy przeszedł na teren Zespołu Szkół w Skawicy, gdzie odbywały się oficjalne obchody. Wśród gości nie zabrakło senatora RP Andrzeja Pająka, posła na sejm Marka Polaka, wicewojewody małopolskiego Andrzeja Harężlaka, prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszarda Czaickiego oraz przedstawicieli lokalnych samorządów, służb, inspekcji i straży, organizacji i stowarzyszeń. Senator przemawiając zwrócił się do gospodarzy z całego powiatu mówiąc: Szanowni rolnicy, dzisiaj składam Wam podziękowania za ten trud, za trwanie na tej ziemi i jej umiłowanie. Pochylam czoło i składam hołd dla wyjątkowej pracy, dającej pożywienie nam i całemu narodowi. Proszę, zanieście te wyrazy wdzięczności, szacunku i uznania każdemu rolnikowi z powiatu suskiego. Nie od dziś znana jest uciążliwość pracy na roli, a jednocześnie często nie doceniana się jej, a nawet lekceważy i traktuje z pogardą tych, co pracują, by nie zabrakło chleba. O ileż trudniejsza jest praca tutaj, w górzystych miejscowościach naszego powiatu. Trzeba dużego wysiłku dla osiągnięcia wymiernych rezultatów.

Gdy przyjmiemy dochód, kryterium ekonomiczne jako podstawowy wyznacznik sensu pracy, to konsekwentnie musimy przyznać rację tym, co zostawiają ziemię i jej nie uprawiają. A z drugiej strony są Ci, co „myślą sercem” i czują głębiej tą więź człowieka z ziemią, myślą o dniu jutrzejszym, wnukach i dalej. W nich rodzi się ból i smutna refleksja, kiedy widzą powiększające się obszary gruntu leżącego odłogiem, zarastającego chwastami i zielskiem. Gdy słychać głosy pogardy i lekceważenia dla ziemi i pracy na niej, ogarnia nas niepokój, bo mamy świadomość, że nasz byt, tak indywidualny, jak i narodowy, zależy od związku z ziemią i pracy na niej. To z tej pełnej miłości relacji zrodziła się kultura i muzyka, śpiew, poezja, zwyczaje, obrzędy, tańce, stroje. Ta więź była tak silna przez wieki, ponieważ przecinała się z relacją wertykalną: Ziemia – Niebo, Człowiek – Bóg. Dzięki temu przywiązaniu i pracy naszych ojców i pradziadów, my jesteśmy tutaj dzisiaj, istniejemy.

„Chlebie, darze Stwórcy, królewski powszedni.

Jakże Cię uczcić, pokłonem czy pieśnią

Ty żeś istnienia bytu pierwszą treścią”

Tak pisze Stefania Kapłanowa w swoim wierszu „Smak chleba”, a poeta Wincenty Pol dodaje:

„Święć się, Wielki Boże, w niebie

A ziemi, polski chlebie!”

Tradycyjnie jednym z ważniejszych punktów programu Dożynek był Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego, w którym wystartowało 11 grup wieńcowych, ostatecznie zwyciężyły członkinie KGW „Zawojanki” z Zawoi Dolnej. W czasie dożynek wręczone zostały ponadto nagrody dla wyróżniających się rolników z poszczególnych gmin z terenu powiatu suskiego, podsumowano także konkursy „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym” oraz „Produkt Lokalny Podbabiogórza” i „Turystyka i rekreacja dziedzictwem kulturowym Podbabiogórza.

W części artystycznej rolniczego święta wystąpiły orkiestry dęte ze Skawicy i z Zawoi, zespoły regionalne „Zobielsko Gromada” z Białki i „Zbójnik” ze Skawicy, kabaret „TEKA” z Osielca oraz zespół „Okovita”.