Poprzednia wersja

W sobotę 15 sierpnia 2015 r. zostały zorganizowane w Jankowicach dożynki gminy Babice. W uroczystościach wziął udział senator Andrzej Pająk, który podziękował rolnikom za ich trud wkładany w pracę na roli i życzył bogatych zbiorów w kolejnym roku. Podczas rolniczego święta zaprezentowały się m.in. gospodynie z poszczególnych sołectw, a w programie uroczystości nie zabrakło również tradycyjnej Mszy Świętej dziękczynnej, po której nastąpiła część oficjalna z przekazaniem chleba i wieńca starostom dożynek oraz występy artystyczne i zabawa dożynkowa.