Poprzednia wersja

W dniach 22 – 23 września br. w Zawoi odbyła się 28 edycja największej gminnej imprezy kulturalnej Babiogórskiej Jesieni. Dwudniowe święto zgromadziło łącznie kilka tysięcy uczestników, wśród nich nie zabrakło mieszkańca Zawoi, senatora RP Andrzeja Pająka. W trakcie oficjalnego otwarcia imprezy nawiązał On do lat 1990 – 1998, gdy sprawując urząd wójta Zawoi otwierał Babiogórską Jesień.


Senator podkreślił także nieocenioną wartość kulturalną i społeczną gminnego święta w czasach, gdy najważniejsze wartości jak historia, patriotyzm, język czy religia są regularnie wykluczane z powszechnego obiegu. W niedzielę 23 września br. swoje 20 – lecie istnienia obchodził zawojski zespół regionalny Juzyna, z tej okazji Andrzej Pająk odczytał okolicznościowy list gratulacyjny, którego tekst widnieje poniżej.

 

 

Pani

Anna Mazur

Dyrektor Babiogórskiego

Centrum Kultury w Zawoi

Z okazji 20 – lecia istnienia Zespołu Folklorystycznego Juzyna, pragnę na Pani ręce przekazać słowa podziękowania i uznania za całokształt działalności. Kieruję je do wszystkich, którzy ten jakże znamienity dorobek zespołu tworzyli. Dziękuję tym, którzy tańczyli, muzykowali, śpiewali oraz wszystkim tym, którzy ten zespół organizowali, prowadzili, uczyli zastępy młodzieży przychodzącej do niego i troszczyli się o jego potrzeby.

Czynię to z ogromną radością i satysfakcją, ponieważ powstawanie tego zespołu dokonywało się w czasie, gdy pełniłem funkcję Wójta gminy Zawoja. Społeczeństwo funkcjonuje, rozwija się, gdy żyje w nim przeszłość, tradycja, historia, gdyż jak pisze poeta Adam Asnyk:

„ Zmarłych pokoleń idealna sfera

W żywej ludzkości wieczne ma siedlisko”

Przejęliście od tych co byli przed nami to, co było piękne, szlachetne, to, co było ich tradycją i dorobkiem, śpiew, muzykę, taniec, obrzędy, by nimi się wzbogacać i czynić bogatszymi w przeżycia tych, co Was oglądają i słuchają. Sami stawaliście się bogatsi i dojrzalsi duchowo, zakorzenialiście się głębiej w przeszłości oraz historii tej lokalnej społeczności i pomogliście nam, mieszkańcom Zawoi wzbogacić się o te same przeżycia i doświadczenia.

Wszystko czym zajmowaliście się, co czyniliście, nie ograniczaliście tylko do tej wioski, w której wyrastacie, ale z tym dorobkiem szliście dalej do innych, w kraju i poza jego granice. Wynikało to z pragnienia, by podzielić się tym dorobkiem z innymi, z chęci pokazania innym, to co nasze, to co piękne. To dzielenie się z innymi jest czymś szczególnym – daje się wiele innym, samemu nic się nie traci, tylko zyskuje – taki jest paradoks i sens kultury.

Pięknie reprezentowaliście naszą wioskę leżącą u stóp Babiej Góry, zarówno w naszym powiecie, w Polsce, jak i w innych krajach, więc nie sposób nie nadać Wam zaszczytnego tytułu „ambasadora” naszej miejscowości. Czyńcie tak dalej z jeszcze większym zaangażowaniem i poświęceniem, szczególnie dzisiaj, gdy odrywa się nas od naszej przeszłości, chce się uczynić z nas jakiegoś „europejczyka”. Należy zakorzenić się w historii i szanować tych, co byli przed nami, ponieważ wspomniany przeze mnie poeta pisze:

„Ich miłość, sława, istnienie nam krasi”

Ukazujcie ten dorobek przez następne dwadzieścia lat, przyciągajcie dalej do siebie kolejne młode pokolenia, niech nigdy nie braknie tych, co Wam pomogą i będą rozumieć takie działanie. Jest to działanie piękne, szlachetne i wychowujące. Bo trzeba to przekazać tym, co przyjdą po nas, a oni na pewno tak jak my, będą pragnąć pożywiać się pięknem, dobrem, miłością i wiarą. Tak jak dla nas jest życiodajnym pokarm wypracowany przez pokolenia:

„Żywi nas zasób pracy plemion długiej”

tak niech w przyszłości:

„A z naszych czynów i z naszej zasługi

Korzystać będą znów następcy nasi”

Adam Asnyk

Niech w rytmie pięknej poezji rozbrzmiewa piękny śpiew i muzyka Zespołu Juzyna przez następne dziesiątki lat.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej