Poprzednia wersja

W czwartek 18 czerwca 2015 r. Szkołę Podstawową odwiedził Senator Andrzej Pająk, który kilka dni wcześniej towarzyszył Pani Dyrektor Ewie Baran, Pani Ewie Lebiedzkiej i uczennicom: Malwinie Galus i Agnieszce Obrok w wyjeździe do Warszawy na uroczysty finał ogólnopolskiego konkursu „Szkoła marzeń”. Podczas uroczystego apelu parlamentarzysta złożył serdeczne podziękowania Pani Dyrektor, uczniom oraz ich opiekunom za tak liczny udział w konkursie „Szkoła marzeń”, a następnie wręczył pamiątkowe dyplomy wszystkim autorom prac. Na koniec zaproszeni goście zasadzili w pobliżu szkoły trzy owocowe drzewka.