Poprzednia wersja

W dniu 20 lipca br. senator Andrzej Pająk wziął udział w obchodach Święta Policji 2012 w Suchej Beskidzkiej. Podczas wystąpienia podziękował funkcjonariuszom za niezwykle trudną i niebezpieczną służbę na rzecz społeczeństwa oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim funkcjonariuszom Policji oraz ich rodzinom i bliskim.

Policyjna uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego. W trakcie uroczystości 30 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie policyjne, ponadto trzech policjantów odznaczono brązową odznaką „ Zasłużony Policjant”. Wyróżnieni zostali także pracownicy cywilni policji. W uroczystościach wzięli udział również przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele innych instytucji współpracujących z Policją.

Poniżej treść listu gratulacyjnego senatora Andrzeja Pająka.

 

 

Pan

Komendant Powiatowy Policji

w Suchej Beskidzkiej

mł. insp. Zbigniew Maryon

Z okazji Święta Policji 2012, składam na ręce Pana Komend

anta życzenia dla wszystkich Policjantów i Policjantek oraz Pracowników Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej. Proszę przyjąć moje szczere podziękowania za dotychczasową trudną, odpowiedzialną służbę dla dobra Powiatu Suskiego i jego mieszkańców. Pomimo wielu niebezpieczeństw z jakimi spotykacie się pełniąc swą służbę, jesteście zawsze blisko ludzi, gotowi podejmować ryzyko oraz kształtować postawę poszanowania ładu i porządku publicznego. Nie sposób też przecenić Waszego zaangażowania w budowanie wspólnej przestrzeni wolności i nieustanne niesienie pomocy tym, którzy jej oczekują.

Życzę Wam, abyście nadal dobrze wypełniali swoją służbę, szczególnie w sytuacjach trudnych. Niejednokrotnie musicie działać pod presją czasu i błyskawicznie podejmować decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi. Z okazji Święta Policji składam najlepsze życzenia również Waszym rodzinom i bliskim, którym Wasza służba nie szczędzi stresów i niepokojów. Dziękuję im za to, że są dla Was oparciem nawet w najtrudniejszych chwilach.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej