Poprzednia wersja

W dniach 12-14 sierpnia 2016 r. w Jabłonkowie na Zaolziu odbyło się 69. „Gorolski Święto” – największa impreza Polaków na czeskim Śląsku Cieszyńskim. Wśród zaproszonych gości byli: konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, senator Andrzej Pająk z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, wiceprzewodniczący Parlamentu RC Jan Bartošek, hetman województwa morawsko-śląskiego Miroslav Novák, poseł RP Piotr Pyzik, pełnomocnik Rządu RC do spraw województwa morawsko-śląskiego, karlowarskiego i usteckiego Jerzy Cieńciała, przedstawiciele władz Jabłonkowa i okolicznych miejscowości, również tych po drugiej stronie Olzy, delegacje wielu organizacji i stowarzyszeń.