Poprzednia wersja

W dniach 4 – 6 sierpnia 2017 r. w Jabłonkowie na Zaolziu odbyło się 70. „Gorolski Święto” – największa impreza Polaków na czeskim Śląsku Cieszyńskim. Wśród zaproszonych gości był senator Andrzej Pająk z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Trzydniowe święto obfitowało w wydarzenia kulturalne, występy artystyczne, nie zabrakło atrakcji dla żadnej grupy wiekowej. Kulminacyjnym i najbardziej bodaj widowiskowym elementem trwającego trzy dni Gorolskigo Święta w Jabłonkowie jest korowód. Idą w nim działacze poszczególnych Miejscowych Kół Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Republice Czeskiej prezentując przygotowane przez siebie wozy alegoryczne, zespoły, które później wystąpią na scenie w Lasku Miejskim, działacze PZKO i zaproszeni goście. Korowód, przypominające te z dożynek, wyrusza z jabłonkowskiego Rynku dokładnie w samo południe, po odprawionym wcześniej w miejscowym kościele nabożeństwie ekumenicznym i zmierza ulicami Jabłonkowa do Lasku Miejskiego.