Poprzednia wersja

Uroczystości jubileuszowe XX- lecia Gminy Bystra – Sidzina odbyły się w dniu 28 czerwca br. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Bystrej odprawianą przez księży z Bystrej i Sidziny. Wśród zaproszonych na uroczystości gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, obecni byli także poprzedni włodarze gminy, radni, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy oraz pracownicy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.


W części oficjalnej uroczystości przedstawiono dorobek gminy z okresu 20 lat oraz rys historyczny. Senator Pająk złożył na ręce wójta Gminy list gratulacyjny. W trakcie uroczystości wręczono odznaki „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” wieloletnim działaczom samorządowym. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe medale okolicznościowe. W części artystycznej wystąpił zespól regionalny „Holniki” oraz kabaret „Pralnia” z Bystrej i Sidziny.