Poprzednia wersja

Grupa polskich posłów i senatorów uczestniczyła w dniach 5 – 9 października 2016 r. w misji obserwacyjnej podczas wyborów parlamentarnych w Gruzji. W grupie obserwatorów znalazł się senator Andrzej Pająk. Dwuosobowe zespoły złożone z członków Misji Obserwacyjnej Sejmu i Senatu odwiedziły ponad 100 lokali wyborczych m.in. w regionach Kachetii, Dolnej Kartlii, Wewnętrznej Kartlii i Imeretii. Obserwatorzy przyglądali się pracom Obwodowych Komisji Wyborczych; przestrzeganiu procedur rejestracji wyborców, wydawania kart do głosowania i sposobom w jaki zapewniana była tajność głosowania. Szczególną uwagę zwracano na zachowanie obserwatorów reprezentujących poszczególne partie w komisjach oraz ewentualne próby agitacji wyborczej na terenie lokali. Po zakończeniu głosowania, w wybranych Obwodowych Komisjach Wyborczych, członkowie Misji obserwowali proces zamykania lokali wyborczych i liczenia głosów. Działalność Misji oraz wnioski z prowadzonej obserwacji zostały przedstawione na konferencji prasowej w dniu 9 października 2016 r. w Tbilisi. Zadaniem polskich parlamentarzystów była obserwacja ostatniego etapu kampanii wyborczej i wyborów parlamentarnych w Gruzji. Ze względu na znaczenie polsko-gruzińskich relacji Sejm i Senat podjęły decyzję o udziale w misji 24 parlamentarzystów.