Poprzednia wersja

Powiatowe Uroczystości Rocznicowe, upamiętniające wybuch II wojny światowej odbyły się w dniu 1 września 2016 r. w Wysokiej. Tradycyjnie w tym dniu w Wysokiej nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem przybyłych delegacji i osób spod budynku remizy OSP do kościoła, gdzie odprawiona została okolicznościowa Msza Święta. Po niej wszyscy zgromadzeni wraz z pocztami sztandarowymi, prowadzeni przez orkiestrę OSP z Łętowni, udali się na cmentarz wojskowy gdzie odbyły się główne obchody. Rozpoczęło je poświęcenie przez księdza Jana Fryźlewicza proboszcza parafii w Naprawie odnowionego pomnika. Zamontowana została na nim nowa, granitowa tablica, na której umieszczono uzupełniony wykaz poległych żołnierzy. Po oficjalnych przemówieniach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem obrońców Wysokiej. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni przez organizatorów na tradycyjną wojskową grochówkę, przygotowaną przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.