Poprzednia wersja

W sobotę 19 września 2015 r. w Głębowicach odbyły się uroczystości jubileuszowe miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, które obchodzi w tym roku 85 – lecie swojego istnienia. Z tej okazji do Głębowic zjechało mnóstwo zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka. Parlamentarzysta w okolicznościowym liście przekazanym na ręce Pani Prezes KGW Heleny Matyjasik złożył serdeczne życzenia jubilatkom oraz podziękował za dotychczasowy dorobek.

Z okazji uroczystego Jubileuszu 85 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Głębowicach, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania dla zaangażowania Pań w działalność Koła i upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi.

Każdy jubileusz jest ważnym świętem i wydarzeniem, okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia nowych celów oraz zadań. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich na przestrzeni dziesięcioleci wywarła duży wpływ na obraz polskiej wsi i jej mieszkańców. W trudnych dla społeczności rolniczej chwilach, były jedyną ostoją folkloru ludowego i tradycji, ożywiającą życie kulturalne wsi.

Do dnia dzisiejszego przetrwało niewiele tego typu czynnie działających organizacji, tym większy podziw wzbudza fakt, że przy licznych obowiązkach życia codziennego znalazły Panie czas na pracę społeczną. Pielęgnujecie polską kulturę oraz wywieracie silny wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia poprzez sztukę kulinarną, rękodzieło ludowe oraz współtworzenie wielu społecznych inicjatyw.

Pragnę podziękować za aktywną działalność i wytrwałą pracę w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców Waszego sołectwa i gminy. Jednocześnie składam serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także dalszej satysfakcjonującej pracy na rzecz społeczności lokalnej.