Poprzednia wersja

W dniu 20 marca br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Adama Mickiewicza. W tym szczególnym dniu w budzowskiej szkole nie zabrakło senatora RP Andrzeja Pająka, który w swoim przemówieniu pogratulował wyboru znakomitego patrona i złożył życzenia wszelkiej pomyślności uczniom, pedagogom oraz rodzicom.

Poniżej tekst przemówienia Senatora.

Z okazji nadania Szkole Podstawowej Nr 2 w Budzowie imienia Adama Mickiewicza, pragnę na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Krzysztoń złożyć gratulacje i wyrazy uznania dla całej społeczności szkolnej za wybór takiego patrona – wybitnego pisarza i narodowego wieszcza. Adam Mickiewicz był jednym z największych poetów, który opisywał polską duszę. Jego twórczość była natchnieniem dla powstańców i patriotów walczących o powrót Polski na mapę Europy; stanowiła życiodajny pokarm dla naszych praojców żyjących pod zaborami, a zarazem inspirację i wspaniałą glebę do patriotycznego wychowania i ofiarnego życia całych pokoleń Polaków. Jego dzieła to „narodowych pamiątek kościół” , jednoczący ludzi wszystkich stanów. Romantyczna poezja Adama Mickiewicza oraz innych wieszczów tak ukształtowała bojowników o wolność, że byli gotowi złożyć swoje życie w obronie Ojczyzny – ona wyznaczyła ich patriotyzm. Bez niej nie byłoby bohaterskich uczestników Kampanii Wrześniowej, partyzantów i żołnierzy Armii Krajowej, powstańców warszawskich i tych, których dzisiaj określamy mianem „żołnierzy wyklętych”.

A jak jest dzisiaj w Polsce? Czy nie robi się wszystkiego, by oderwać Polaków od narodowej kultury, czy nie podaje się młodemu pokoleniu zatrutego pokarmu, który powoduje ogromne spustoszenie w jego duszy i zaszczepia sposób myślenia sprowadzający na manowce? Potrzeba nam w wychowaniu przywrócenia wzorców wielokrotnie sprawdzonych w najtrudniejszych dziejowych wydarzeniach, należy jak najszybciej oddać historii i literaturze zasłużone miejsce w kształtowaniu osobowości młodzieży. Niech na skrzydłach poetów i ich poezji, na skrzydłach historii szybują wysoko młode pokolenia Polaków, dumne ze swej wolności. Niech wśród nich nie zabraknie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budzowie.

Jestem przekonany, że nowy Patron tej szkoły i jego twórczość pomoże Wam wzbić się wysoko. Z całego serca życzę każdemu z Was, Kochana Młodzieży, podniebnych lotów, a Waszym Nauczycielom i Rodzicom życzę tej szczególnej radości, satysfakcji i dumy, że Wasi wychowankowie i Wasze dzieci wzniosą się na wyżyny intelektualnego i duchowego rozwoju.