Poprzednia wersja

Uroczystą galą przeprowadzoną w dniu 10 maja 2022 r. w Wadowickim Centrum Kultury, placówka terenowa KRUS w Wadowicach podsumowała etap regionalny Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Organizowane konkursy są częścią programu prewencyjnego prowadzonego przez KRUS, skierowanego do rolników i dzieci mieszkających na terenach wiejskich. Ich celem jest  promocja zasad zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Wśród wręczających dyplomy był senator Andrzej Pająk, który ufundował także cześć nagród dla uczestników.