Poprzednia wersja

W sobotę 6 kwietnia br. w Park Hotel Łysoń w Inwałdzie odbyła się konferencja naukowa „Rodzic w potrzebie” zorganizowana przez Fundację Promyczek i Ośrodek Wspierania Rodziny Andrychowie. Tematem konferencji było interdyscyplinarne podejście do wczesnej interwencji terapeutycznej, dzieci zagrożone niepełnosprawnością, niepełnosprawne oraz dzieci z syndromem FAS. W sympozjum uczestniczyło ponad 220 osób, wśród których był senator Andrzej Pająk, a także reprezentanci lokalnych samorządów z wójtem gminy Wieprz Małgorzatą Chrapek oraz burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem na czele.


W swoim wystąpieniu Andrzej Pająk podziękował za zaproszenie oraz podkreślił ogromne znaczenie wszelakich inicjatyw mających na celu wspieranie rodziców dzieci przewlekle chorych, jak również życzył wiele siły i wytrwałości w walce z przeciwnościami losu. Ponadto Senator przekazał zebranym pozdrowienia od Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Senator Alicji Chybickiej, która objęła honorowy patronat nad konferencją.