Poprzednia wersja

W dniu 26 kwietnia 2014 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w Klasztorze OO. Bernardynów w Alwerni w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. W swoim wystąpieniu podkreślił on zasługi Witolda Pileckiego dla Ojczyzny i wyraził ogromne uznanie dla postawy życiowej tego męczennika i bohatera. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Klasztorze OO. Bernardynów w intencji Rotmistrza Witolda Pileckiego, w której uczestniczył jego syn Andrzej Pilecki, mieszkający w Warszawie. Następnie odsłonięta została tablicę pamiątkową, którą ufundowali: Burmistrz Gminy Alwernia, Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rtm. W. Pileckiego oraz Gwardian Klasztoru OO. Bernardynów w Alwernii. Po odsłonięciu tablicy nastąpił przemarsz do Rynku i złożenie kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza, a następnie poczęstunek dla zaproszonych gości w remizie Straży Pożarnej w Alwerni.