Poprzednia wersja

Dobiega końca VIII kadencja Senatu. W jej trakcie marszałek Bogdan Borusewicz 82 razy zwołał posiedzenie Izby. Obrady w sumie trwały 159 dni, a stenogramy z nich zajmują 9387 stron. W tym czasie przeprowadzono 4544 głosowania za pomocą elektronicznego systemu i 22 tajne – używając do tego celu urny. W ciągu 950 godzin i 29 minut obrad Senat rozpatrzył wszystkie przekazane przez Sejm 755 ustaw. W trybie pilnym pracował 15 razy. Do Sejmu trafiły 103 inicjatywy ustawodawcze Senatu.

Senat poprawia prawo

Senat poprawił 37 proc. sejmowych ustaw. Na 284 poprawione przez Senat akty prawne, Sejm przyjął wszystkie poprawki do 161 ustaw, zaś do 109 przyjął ich część. Posłowie nie zgodzili się na poprawki do 12 ustaw, w sprawie 2 ustaw Sejm nie zajął stanowiska. Ogółem senatorowie zgłosili 3365 poprawek. Zaakceptowane zostały 2884 senackie poprawki, czyli ponad 85 proc. proponowanych. Cztery razy Izba opowiedziała się za odrzuceniem ustawy w całości, a posłowie w jednym przypadku przychylili się do tego wniosku. Spośród rozpatrzonych ustaw – 137 zawierało przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej.


Senat tworzy prawo

Ze 103 senackich projektów inicjatyw ustawodawczych 62 – wykonywały orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a 11 – było następstwem skierowanych do Senatu petycji. Dwa projekty były efektem współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Sejm przyjął 74 senackie inicjatywy, w tym 43 – wykonujące orzeczenia TK. Posłowie zaakceptowali 5 inicjatyw petycyjnych.

Senat wybierał oraz wyrażał zgodę na powołanie i odwołanie organów państwowych

Z udziałem Senatu powoływane są osoby na ważne funkcje państwowe. W VIII kadencji senatorowie wybierali i wyrażali zgodę na powołanie 16 osób. Izba wyraziła zgodę na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz dwóch członków Rady IPN, a także prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Izba wybrała spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Prokuratury oraz dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa, powołała członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, a także Rzecznika Praw Dziecka. Senatorowie wyrazili zgodę na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W VIII kadencji prezydenci Polski dwukrotnie zwrócili się do senatorów o zgodę na przeprowadzenie referendum.

Senat to senatorowie

Senatorowie wystąpili na posiedzeniach Izby 12 629 razy oraz złożyli 3570 oświadczeń. Reprezentanci Izby zadali szefom resortów i urzędów centralnych 281 pytań, na które uzyskali pisemne odpowiedzi. Najczęściej w trakcie posiedzeń głos zabierali: Jan Maria Jackowski 875 wystąpień, Andrzej Matusiewicz – 494 i Jan Rulewski – 485. Izba wysłuchała 34 informacji prezesa i członków Rady Ministrów.

Senatorowie pracowali w 16 komisjach, które łącznie odbyły 2965 posiedzeń. Najczęściej była zwoływana komisja ustawodawcza – 418 razy. Senatorowie stworzyli 9 zespołów senackich zajmujących się m. in. popularyzacją kultury i rozwojem czytelnictwa, a także uczestniczyli w pracach 66 zespołów parlamentarnych.

W ciągu kadencji wygasło 7 mandatów senatorskich, z których 6 zostało ponownie obsadzonych w wyniku wyborów uzupełniających. Z tego powodu do dnia jej zakończenia mandat sprawuje 99 senatorów, a nie 100.

11 senatorów zrezygnowało z ubiegania się o mandat w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Są to: wicemarszałek Jan Wyrowiński, senator Edmund Wittbrodt – z najdłuższym stażem, a także Tadeusz Arłukowicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Witold Gintowt-Dziewałtowski, Andrzej Grzyb, Kazimierz Jaworski, Maciej Klima, Kazimierz Kutz, Bogdan Pęk i Adam Zdziebło.

Obradowano do późnych godzin nocnych

Senat średnio obradował 5 godzin i 59 minut w ciągu dnia. Jedno posiedzenie trwało 11 godzin i 35 minut. Rozpoczęte 8 lipca 2015 r. 78. posiedzenie Senatu było najdłuższym w VIII kadencji. Senatorowie w ciągu trzech dni obradowali 26 godzin i 27 minut. Najdłuższym dniem posiedzenia był pierwszy dzień 12. posiedzenia Senatu. Wtedy Izba obradowała 14 godzin. Senatorowie w tej kadencji wielokrotnie dyskutowali do późnych godzin nocnych. Najpóźniej, bo 47 minut po północy, zakończyły się obrady 75. posiedzenia 20 maja 2015 r.