Poprzednia wersja

W dniu 26 stycznia 2023 r. w siedzibie Filii Uczelni w Myślenicach, odbyło się seminarium: W trosce o optymalne kształcenie przyszłych kadr Ziemi Myślenickiej, w którym udział wziął senator Andrzej Pająk. Władze Uczelni, Dziekani Instytutów Dydaktyczno-Naukowych i licznie przybyli na spotkanie Goście –  przedstawiciele lokalnych władz – organów administracji rządowej i samorządowej i otoczenia społeczno – gospodarczego, kulturalnego, oświatowego w konstruktywnej dyskusji zastanawiali się nad kreowaniem sylwetki absolwenta Filii, która sprosta oczekiwaniom rynku pracy, w szczególności myślenickiego.