Poprzednia wersja

W dniu 9 kwietnia br. w ośrodku szkoleniowym Groń w Stryszawie odbyło się seminarium regionalne w ramach drugiej edycji projektu „Dokąd zmierzamy w wychowaniu przedszkolnym – w poszukiwaniu wartości w edukacji małego dziecka w XXI wieku” zorganizowanego przez platformy eduskrypt.pl oraz P21. Patronat nad projektem objęli wójtowie gmin Stryszawa i Zawoja. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, a także lokalnych samorządowców, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z terenu powiatu suskiego i ościennych.


 

Po oficjalnym otwarciu seminarium głos zabrał senator Pająk, który podziękował za zaproszenie oraz podkreślił znaczenie jakości wychowania w przedszkolach i szkołach podstawowych dla późniejszego rozwoju młodego człowieka w szkołach średnich i wyższych. Parlamentarzysta życzył ponadto uczestnikom spotkaniu wielu pozytywnych owoców wyniesionych z poszczególnych paneli merytorycznych. Program seminarium, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób, dotyczył m. in. tematyki tradycji i kształtowania tożsamości w edukacji XXI wieku, kompetencji człowieka i wczesnej edukacji dziecka oraz poszukiwaniu wartości.