Poprzednia wersja

W dniu 28 lutego 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zorganizowała roczną odprawę szkoleniową dla funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego, w której udział wzięli prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni Związku OSP RP, prezesi zarządów OSP oraz naczelnicy OSP. Odprawa, w której uczestniczyło prawie 70 funkcyjnych OSP została przeprowadzona przy wydatnej pomocy członków miejscowej OSP w Domu Strażaka w Woźnikach.

Referatom przygotowanym przez strażaków KP PSP Wadowice oraz dyskusji tematycznej przysłuchiwali zaproszeni goście, wśród których był m.in.: senator RP  Andrzej Pająk.

W czasie odprawy oficerowie i aspiranci KP PSP w Wadowicach przy wykorzystaniu przygotowanych prezentacji multimedialnych,  podsumowali przebieg działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu wadowickiego w 2019 roku a także przedstawili wnioski z przeprowadzonych w ubiegłym roku powiatowych ćwiczeń taktyczno-bojowych, kontroli stanu przygotowania do działań ratowniczych oraz inspekcji gotowości operacyjnej OSP.

Zwrócono również uwagę słuchaczy na najważniejsze zagadnienia związane z ratownictwem medycznym realizowanym przez jednostki PSP i OSP, przedstawiono podsumowanie za 2019 rok oraz ogólne zasady przyznawania dotacji z budżetu państwa, w tym także z budżetu MSWiA dla jednostek OSP na zapewnienie gotowości bojowej oraz przypomniano zasady funkcjonowania powiatowej stacji obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych. Omówiono także przebieg różnego rodzaju kampanii społecznych mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i dorosłych, w tym m.in. przypomniano zasady funkcjonowania sal edukacyjnych „Ognik” w KP PSP Wadowice. Tradycyjnie, jak co roku, przedstawiono i omówiono plany działalności KP PSP Wadowice w 2020 roku w zakresie szeroko pojętej współpracy z ogniwami Związku OSP RP oraz z jednostkami OSP.

Na zakończenie odprawy z druhami funkcyjnymi komendant powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak oraz zaproszeni goście, dziękując członkom OSP za społeczną działalność w 2019 roku, życzyli wszystkim pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji ze służby w OSP.