Poprzednia wersja

W dniu 3 marca br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy odbyła się roczna odprawa służbowa połączona ze szkoleniem funkcyjnych z terenu powiatu wadowickiego. W spotkaniu z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Piotrem Filipkiem wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy PSP, prezesi oraz naczelnicy OSP z terenu powiatu wadowickiego oraz zaproszeni goście, wśród których  nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka. W odprawie brali też udział burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wadowickiego. Uczestnicy zapoznali się ze szczegółowym sprawozdaniem z działalności KP PSP w Wadowicach zaprezentowanym w wersji multimedialnej przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach st. bryg. Pawła Kwarciaka ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z OSP oraz planowanej inwestycji pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą”.