Poprzednia wersja

W sobotę 30 sierpnia 2014 r. przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach odbyła się impreza plenerowa „Razem nad Skawą”. Wśród zaproszonych gości był senator Andrzej Pająk. Głównym celem imprezy było zaprezentowanie dorobku artystycznego i potencjału kulturowego gmin wchodzących w skład Doliny Karpia, na scenie wystąpiły zespoły z poszczególnych gmin Doliny Karpia, a na zakończenie odbył się seans filmowy w plenerze.