Poprzednia wersja

W sobotę 26 maja br. odbył się Przegląd Orkiestr Dętych OSP Powiatu Suskiego połączony z jubileuszem 90 – lecia Orkiestry Dętej Rytm z Zembrzyc. W uroczystościach wziął udział senator Andrzej Pająk, który z okazji święta orkiestry wręczył prezesowi Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Rytm Zembrzyce Marianowi Prorokowi list gratulacyjny oraz okazały puchar, a następnie wygłosił przemówienie okolicznościowe.

Treść przemówienia senatora Andrzeja Pająka.

 

 

 

Pan Prezes

Stowarzyszenia Orkiestra Dęta

„RYTM” Zembrzyce

Marian Prorok

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp

Tam ludzie dobre serca mają

Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi,

ci nigdy nie śpiewają”

J.W. Goethe

Z okazji 90 – lecia istnienia orkiestry dętej „RYTM” w Zembrzycach pozwalam sobie słowa poety niemieckiego Johanna Wolfganga Goethego odnieść również do tych, którzy grają i muzykują. Śpiew łączy się integralnie z muzyką i tam, gdzie ją słychać, wstępuje się z radością, bo tam również ludzie dobre serca mają.

Ta znamienita rocznica jest okazją, by na Pana ręce złożyć gratulacje i wyrazy uznania za okres wieloletniej, wspaniałej działalności na niwie kulturalnej. W ten sposób podtrzymujecie i propagujecie naszą regionalną muzykę, a zarazem polską kulturę i istotnie wzbogacacie nią mieszkańców swojej gminy i powiatu. Dostarczacie najgłębszych przeżyć duchowych tym, którzy Was słuchają; ukazujecie to, co dzisiaj nie zawsze jest modne; to, co świat coraz częściej chce zanegować. W mistrzowski sposób przypominacie słuchającemu, że „nie samym chlebem człowiek żyje”, bo przecież muzyka, śpiew otwierają człowieka na sferę metafizyki i ducha, nasycają go pięknem i łagodzą obyczaje. Takie przeżycia zmieniają człowieka, a ten zmienia swoje otoczenie. Piękno ma moc ogromnej przemiany i wyzwalania dobra.

Dziękując za wszystko, co dotychczas zrobiliście dla propagowania muzyki i gratulując tych osiągnięć, pragnę życzyć kolejnych lat tak owocnej działalności. Niech każdemu przynosi ona radość i satysfakcję, a tym, którzy nadal słuchać będą Waszej kunsztownej muzyki, niech zapada ona głęboko w serce i duszę, niech dostarcza im radości i wzniosłych przeżyć.

Życzę, by to granie dla innych dawało radość, pogodę ducha oraz pomnażało siły i chęci do czynienia dobra wokół siebie. Niech szacunek i uznanie słuchaczy będą nagrodą za Wasze działanie.

Z wyrazami szacunku i podziwu,

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej