Poprzednia wersja

W niedzielę 27 października w Nidku odbyły się uroczystości związane z obchodami 700-lecia miejscowej parafii pw. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza. Wśród zaproszonych gości był senator Andrzej Pająk, który podczas uroczystej sumy wygłosił okolicznościowe przemówienie.

„KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY – KRZYWDY NARODOWI ANI PAŃSTWU ANI RODZINIE NIGDY NIE WYRZĄDZIŁ”

Rok Pański 2013 ogłoszony przez Benedykta XVI Rokiem Wiary to czas wyjątkowo bogaty w jubileusze. Znajdziemy pośród nich takie, które mają wymiar europejski, są takie które dotyczą Polski i wreszcie te mające zasięg lokalny, ale wszystkie tak samo znamienite. Wspólną ich cechą jest to, że ukształtowały one cywilizację chrześcijańską, a także wszystkich nas tutaj obecnych.

Obchodzony w Kościele Powszechnym Rok Wiary zbiegł się z przypadającą w tym roku 1700 rocznicą aktu, który przeszedł do historii pod nazwą Edyktu Mediolańskiego, a przyniósł on chrześcijanom po prawie trzech wiekach prześladowań wolność wyznawania wiary. W lutym 313 roku w Mediolanie współrządcy cesarstwa wydali edykt zrównujący pod względem prawnym wszystkie religie w państwie. „Wydało nam się słuszne przyznać chrześcijanom i wszystkim innym prawo wyznawania własnej religii, aby Bóg, który mieszka w niebie, był łaskawy i przychylny nam i wszystkim żyjącym pod naszą władzą”. O tym wydarzeniu papież Franciszek napisze: „otworzyło nowe drogi szerzenia Ewangelii i przyczyniło się w decydujący sposób do narodzin europejskiej cywilizacji”. To wydarzenie, tutaj w tym miejscu, w Nidku, dokładnie po 1000 latach, w 1313r. zaowocowało powstaniem parafii pw. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza. Pomiędzy tymi wydarzeniami był chrzest Polski w 966r. 700 lat później w ten piękny październikowy dzień, gromadzimy się, by złożyć hołd i podziękowanie zastępom pokoleń, które żyły i pracowały na tej ziemi, w tej parafii, tworząc jej dzieje o przekazując wiarę następnym.


Składamy hołd i podziękowanie wszystkim kapłanom, którzy w okresie minionych siedmiu wieków rok po roku, dzień po dniu służyli w tej parafii ludziom swą pasterską posługą. Jako Senator RP wraz z Wami tutaj zgromadzonymi pochylam głowę i pokornie wyrażam wdzięczność temu zastępowi kapłanów pracujących na tej ziemi przez 700 lat. To samo czynię wobec mieszkańców, wobec wszystkich pokoleń, które żyły i pracowały w trudzie, w codziennym znoju w tej parafii.

Tak znamienity jubileusz nie tylko odsyła nas w głąb historii, ale skłania do spojrzenia na dzisiejszą rzeczywistość wokół nas. W jego blasku pytamy o cel i zamiary potężnych sił, które z taką mocą atakują Kościół i jego hierarchów, chcą zniszczyć wartości, które przyniosło ludzkości i Polsce chrześcijaństwo, wyrugować religię z życia społecznego i indywidualnego człowieka. Nasuwa się pytanie dlaczego nie potępia się z taką samą siłą i zaangażowaniem systemu komunistycznego i ludzi go tworzących, który pochłonął miliony ofiar i zadał ból i cierpienie całym narodom, a atakuje się Kościół, kapłanów i Ewangelię?

W dniu 15 sierpnia 1975r. prymas Wyszyński mówił: „Jesteśmy w swojej Ojczyźnie, w Ojczyźnie milenijnej, w której Ewangelia jest głoszona od tysiąca lat, wcześniej aniżeli inne nauki. I tak Ewangelia, jak i Kościół Chrystusowy, głoszący ją – krzywdy Narodowi, ani Państwu, ani rodzinie, nigdy nie wyrządził.”

Szanowny księże Proboszczu, szanowni mieszkańcy parafii Nidek. Niech przez następne lata i wieki nigdy nie zabraknie gorliwych kapłanów w tej parafii. Niech nigdy Wam, mieszkańcom parafii pw. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza, nie braknie wiary, nadziei i miłości płynącej z Ewangelii głoszonej przez kapłanów. Niech Bóg ze swoim Synem i Tą, „co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie” błogosławią i strzegą Was przez następne 700 lat.

Andrzej Pająk

Senator RP