Poprzednia wersja

W sobotnie przedpołudnie 5 października 2013r. w suskim zamku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii. W uroczystości wziął udział senator Andrzej Pająk, a także przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, organizacji turystycznych, środowisk naukowych i lokalnych służb, inspekcji i straży. W tym szczególnym dla społeczności Szkoły dniu senator Pająk wygłosił przemówienie skierowane w szczególności do wszystkich rozpoczynających rok akademicki w suskiej uczelni. Jego tekst poniżej.

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2013/2014 zwyczajnie, tradycyjnie, od uroczystości inauguracyjnej Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w sali suskiego zamku, o którym można za poetą powiedzieć, że jest tego miasteczka „relikwiarzem świętym”. Tutaj nic się nie zmieniło od samego początku. Ale jest też druga strona – zmieniająca się corocznie – wspaniała oprawa historyczna samej inauguracji i całego roku akademickiego.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii należy do grona polskich uczelni, uniwersytetów i wyższych szkół, które mają swój początek, źródło w Krakowie, w Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym „najpiękniejszym klejnocie w koronie Kazimierza Wielkiego”. W przypadku naszej wyższej szkoły łączność tę wzmacnia osoba Pana Rektora, a zarazem profesora Jagiellońskiej Wszechnicy. A ten najpiękniejszy klejnot w koronie króla Kazimierza Wielkiego uroczyście rozpoczął w tym tygodniu, w dniu 1 października, sześćset pięćdziesiąty rok akademicki. Niech ten rok akademicki suskiej uczelni przebiega w blasku wielkiego jubileuszu sześćset pięćdziesięciolecia naszej polskiej Alma Mater i obfituje w znamienite i liczne sukcesy.


Rozpoczęcie roku akademickiego Anno Domini 2013 odbywa się w szczególnym roku kalendarzowym, w którym przypadają rocznice znamienitych wydarzeń historycznych, mówiących o wielkiej chwale i o wielkim dramacie Polski na przestrzeni dziejów. Pierwsze wielkie wydarzenie to Unia Horodelska: w tym tygodniu minęło 600 lat od jej podpisania. 2 października 1413r. w Horodle król Władysław Jagiełło i książę litewski Witold podpisali unię pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim.

Ponadto, 330 lat minęło od czasu, gdy 12 września 1683r. miała miejsce Wiktoria Wiedeńska pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, ratująca chrześcijańską Europę przed nawałnicą islamu.

Ten rok akademicki rozpoczyna się również w ogłoszonym przez Senat RP Roku Powstania Styczniowego, z okazji 150 rocznicy wybuchu tegoż. Z bieżącym rokiem związana jest także tragiczna dla nas, Polaków, 70 rocznica rzezi na Wołyniu, niespotykanego dotąd przykładu holocaustu polskiego narodu, ludobójstwa.

Szanowni Państwo

Ta ostatnia rocznica i dramat wołyński stawiają pytania o zadania i odpowiedzialność wyższych uczelni i uniwersytetów. Mają one za cel kształcić elitę narodu i służyć prawdzie oraz dobru. Mają odkrywać prawdę i przekazywać ją młodemu pokoleniu, mają działać w służbie narodu i w tej służbie muszą być wolni. Podkreślam to z całą mocą, ponieważ jak czytam „w Polsce jest już jedenaście katedr czy ośrodków uczelnianych, które postawiły sobie za cel promowanie tej ideologii, bo to nie jest filozofia, to jest ideologia. Filozofia zajmuje się szukaniem prawdy, ideologia zaś służy realizacji interesów jakiejś grupy społecznej”. Chodzi o ideologię gender, która – gdy zostanie wcielona w życie – może spowodować skutki o wiele gorsze niż realizacja ideologii marksistowsko-leninowskiej, ideologii komunistycznej. „Trudno o bardziej jadowitą i antychrześcijańską koncepcję człowieka i koncepcję Boga niż gender” – mówi bp Wiesław Mering. Dlatego z całego serca życzę Wam, którzy tworzycie tę wyższą szkołę, dużo siły, wytrwałości i odwagi, by na gruncie prawdy odkrytej przez filozofię, a nie narzuconą przez ideologię, formować przyszłe pokolenia.

Szanowni studenci

W trudny czas wstępujecie w mury uczelni. Prócz tych zagrożeń, o których mówiłem, również rzeczywistość wokół nas nie napawa optymizmem. Ale nie porzucajcie nadziei; wierzcie, że możecie zbudować inną, lepszą rzeczywistość. Dedykuję Wam słowa poety Czesława Miłosza z wiersza „Traktat moralny”:

„Nie jesteś jednak tak bezwolny,

A choćbyś był jak kamień polny.

Lawina bieg od tego zmienia,

Po jakich toczy się kamieniach.”

Kamienie mogą zmieniać bieg lawiny. Te drobne kawałki materii mogą wpłynąć na kierunek potężnej siły i masy schodzącej w dół i unicestwiającej wszystko, co napotka na swej drodze. A Wy bądźcie, pozostając przy słowach poety, kamieniami, ale szlachetnymi, pięknie obrobionymi diamentami. Będąc rozumnymi pozwólcie się napełnić mądrością, pięknem, dobrem, prawdą. Niech każdy z Was głęboko zakorzeni się w swojej historii, w swojej tożsamości. Jak bezwolne kamienie nadają bieg lawinie, tak wtedy Wy – szlachetne, rozumne kamienie – nadacie bieg historii, dziejom Polski. Pięknie ukształtujecie dzieje: lokalnej ojczyzny, wioski, miasta, gminy, powiatu. Tego z całego serca Wam życzę szanowna młodzieży studencka.