Poprzednia wersja

W dniu 27 maja 2022 r. w szpitalu w Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczystość podpisania umowy potwierdzającej przyznanie środków zadanie inwestycyjne dla tego podmiotu. W uroczystości uczestniczyli senator Andrzej Pająk, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Starosta Suski Józef Bałos oraz dyrektor Szpitala Marek Haber. Całkowity koszt inwestycji – obejmującej zakup odpowiedniego wyposażenia i sprzętu medycznego – został oszacowany na 1 558 522, 24 zł. Środki z ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 1 246 817 zł stanowią 80% kosztów zadania. 10% planowanych kosztów zadeklarował sfinansować ze środków własnych powiat suski, natomiast kolejnych 10% kosztów zakupów zostanie pokrytych ze środków ZOZ w Suchej Beskidzkiej. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r.

– Pragnę wyrazić wielką radość, że to wydarzenie dokonuje się w tym Szpitalu, w tym powiecie. Szpital cieszy się dużą renomą. Spoza powiatu suskiego było tu przyjmowanych ponad 25% pacjentów. Wiele rzeczy zostało już tu zrobionych, ale wiele jeszcze brakuje. Stąd ta dotacja dla tego Oddziału jest moją wielką radością. Dziękuję Panu Wojewodzie za przychylność. Moim życzeniem jest, aby jak najszybciej tę umowę przenieść na zakup sprzętu – mówił senator Andrzej Pająk.