Poprzednia wersja

Inicjatywę powołania „OKRĄGŁEGO STOŁU” DS. WALKI Z BEZROBOCIEM w Małopolsce, zapowiedzieli posłowie PiS: Beata Szydło, Andrzej Adamczyk oraz Edward Czesak. W obradach udział weźmie członek senackiej Komisji Rodziny i Polityki senator Andrzej Pająk. Inicjatorzy poinformowali, że z olbrzymim niepokojem przyjęli informacje publikowane przez GUS w sprawie poziomu i struktury bezrobocia w Polsce. Wynika z nich, że w Małopolsce, aż 56 % wszystkich bezrobotnych to osoby młode – poniżej 34 r. życia. W regionie, którego stolicą jest uniwersytecki Kraków, z renomowanymi na całą Polskę i Europę uczelniami wyższymi, problem bezrobocia nie może, aż w takim stopniu dotykać ludzi młodych. Dzięki wiedzy i energii mają oni w sobie przecież ogromny potencjał. Niestety, potencjału tego się nie wykorzystuje.


„Jako parlamentarzyści, przedstawiciele naszej lokalnej społeczności, musimy wspólnie stawić czoła temu problemowi; musimy wziąć odpowiedzialność. W dzisiejszych czasach rosnące bezrobocie jest jednym z najistotniejszych problemów zarówno w sensie społecznym, ekonomicznym, a także politycznym. Pragniemy zwrócić także uwagę na fakt, że bezrobocie uderza nie tylko w nasze kieszenie, lecz także w zdrowie – fizyczne i psychiczne. Przyczynia się ono do powstawania stanów depresyjnych, powoduje ataki paniki. Nie możemy przejść obok tego problemu obojętnie.” – mówiła poseł Beata Szydło – wiceprezes PiS. W związku z powyższym parlamentarzyści PiS zwołają małopolski „okrągły stół” ds. walki z bezrobociem.

„Chcemy wspólnie, ponad politycznymi podziałami, szukać rozwiązań, które zapobiegałyby rozszerzaniu się plagi bezrobocia w Krakowie i Małopolsce. Do udziału w „okrągłym stole” zaprosimy małopolskich posłów i senatorów wszystkich ugrupowań, przedstawicieli władz centralnych, w osobach Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewody małopolskiego, samorządowców z zarządem województwa małopolskiego na czele. Jesteśmy przekonani, że dyskusja nie może się odbyć bez kierownictwa uczelni wyższych, stowarzyszeń studenckich, a także przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych i urzędów pracy”. – powiedział poseł Edward Czesak

„Okrągły stół” ds. walki z bezrobociem zostanie zwołany. Miejsce spotkania zostanie ustalone, o czym, wraz z harmonogramem, wszyscy zaproszeni oraz media zostaną powiadomieni. Parlamentarzyści PiS wyrazili nadzieję, że owocem spotkania będą konkretne propozycje dla regionu, które zgłoszone zostaną ponadpolitycznie, chociażby w formie inicjatyw legislacyjnych. „Wpierw jednak musimy poznać zdanie wszystkich zainteresowanych, w tym także szczególnie środowisk akademickich i młodzieży” – przekonywała poseł Szydło.

Rząd Donalda Tuska marnuje potencjał, szczególnie młodych i wykształconych Polaków. Kraj opuściło ponad milion z nich, a mimo to bezrobocie rośnie.

„Liczymy na wsparcie posłów i senatorów wszystkich ugrupowań politycznych. Istnieje przecież Małopolski Zespół Parlamentarny w ramach którego wszyscy posłowie zdeklarowali się do działań na rzecz naszego Województwa. Różnie z tymi działaniami bywa o czym przekonaliśmy się podczas dyskusji nad budżetem, kiedy to posłowie PO odrzucili wszystkie ważne dla regionu poprawki. Ufamy, że w tym przypadku będzie inaczej i zadziałamy wspólnie na rzecz Małopolski”. – podsumował poseł Andrzej Adamczyk.