Poprzednia wersja

W 2018 r. odbyło się 17 posiedzeń Senatu. Izba rozpatrzyła 268 ustaw, do 50 wprowadziła łącznie 467 poprawek. Senat wniósł do Sejmu 15 inicjatyw ustawodawczych, podjął też 20 uchwał okolicznościowych. Na posiedzeniach Izby senatorowie wygłosili 5193 wystąpienia, w tym 82 złożyli do protokołu. Złożyli też 559 oświadczeń, w tym 489 do protokołu. W 2018 r. komisje senackie obradowały na 670 posiedzeniach. Ponadto w Senacie odbyło się 31 konferencji i seminariów.