Poprzednia wersja

W dniu 1 sierpnia 2022 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się uroczystość otwarcia nowo wyremontowanych elementów infrastruktury sportowej na stadionie MKS „Kalwarianka”. Najważniejszą i najbardziej kosztowną inwestycję stanowiła przebudowa bazy noclegowej oraz nadbudowa pawilonu sportowo-turystycznego „Kalwarianka”.  Dzięki przeprowadzonej przebudowie w budynku została zwiększona ilość miejsc hotelowych do ponad 50.  W najbliższym sąsiedztwie budynku „Kalwarianki” przebudowano również korty tenisowe, powstały tutaj dwa korty o  nawierzchni poliuretanowej, pomyślano również o oświetleniu i nowych krzesełkach i sprzęcie tenisowym, który będzie można wypożyczyć.

Na sportowe inwestycje gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę ok.  5 mln 500 tys. zł   natomiast na remont kortów z budżetu państwa z rezerwy ogólnej  Premiera RP Mateusza Morawieckiego przeznaczono 760 tys. zł.

Poświęcenia obiektów dokonał Biskup Robert Chrząszcz, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Senator RP Andrzej Pająk,  Danuta Kawa – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Prezes MKS Kalwarianka Piotr Zadora, Dyrektor CKSiT Andrzej Burdek, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Piotr Janusiewicz, Poseł RP Filip Kaczyński, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Halina Cimer Małopolska Wicekurator Oświaty, Marcin Zadora Radny Rady Miejskiej.