Poprzednia wersja

W dniu 4 października 2018 r. w Stanisławiu Dolnym oddano do użytku Placówkę Wsparcia Dziennego „Dolandia”. Dzieci i młodzież z całej gminy otrzymają różnorodną formę wsparcia od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe jak na przykład robotyka.

Placówka funkcjonować będzie w budynku gminnym nr 496 w Stanisławiu Dolnym. Na ten cel zostało zaadaptowane nieużytkowane poddasze, dostosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano instalacje centralnego ogrzewania a także instalację elektryczną wodociągowo-kanalizacyjną, placówka została wyposażona w niezbędne urządzenia i meble.

W zagospodarowanej  części powstała przestrzeń przyjazna i zachęcają dzieci do zabawy, znajdują się tutaj pięć sal, trzy pokoje dla terapeutów, dwie sale świetlicowe, sala do gimnastyki korekcyjnej, aneks kuchenny, hol z szatnią, 3 sanitariaty w tym dla osób niepełnosprawnych oraz pokój socjalny.

Zaproszeni goście, którzy brali udział w uroczystym otwarciu „Dolandii” w tym Senator RP Andrzej Pająk, Wicestarosta Wadowicki Andrzej Górecki, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty nie ukrywali swojego pozytywnego zaskoczenia  zmianami jakie w ostatnim czasie tutaj się dokonały.