Poprzednia wersja

We wtorkowe popołudnie 10 maja 2016 r. na placu przed Komendą Powiatową PSP w Wadowicach odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. W uroczystościach wziął udział senator Andrzej Pająk, który złożył świętującym serdeczne życzenia i gratulacje. Na apelu zebrali się strażacy zawodowi wspólnie z druhami OSP, przybyli także zaproszeni goście z komendy wojewódzkiej, samorządowcy oraz przedstawiciele najważniejszych powiatowych instytucji. Z okazji strażackiego święta zasłużonym Strażakom PSP i OSP z terenu powiatu wadowickiego zostały przyznane odznaczenia resortowe i korporacyjne.

Od dnia św. Floriana, patrona ludzi straży pożarnej, minął już niemal tydzień, pragnę jednak raz jeszcze przekazać wszystkim strażakom, druhom oraz pracownikom cywilnym straży pożarnej z terenu powiatu wadowickiego wyrazy największego szacunku i uznania za służbę, trud, poświęcenie i ofiarność, a także złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Służba w straży pożarnej to umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa, twórczego współdziałania i radości tworzenia, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Nie bacząc na ryzyko wpisane w codzienne obowiązki, ratujecie życie i mienie ludzkie, niejednokrotnie narażając samych siebie.


W związku z tym pragnę wyrazić słowa ogromnej wdzięczności za Waszą jakże niebezpieczną i jednocześnie niezbędną służbę drugiemu człowiekowi. Wierzę, że jest i pozostanie ona dla Was powodem do dumy i źródłem ogromnej satysfakcji, czego Wam z całego serca życzę.

Serdeczne życzenia kieruję również do Waszych Najbliższych, niech Ich miłość i wyrozumiałość pomaga Wam w dobrym wypełnianiu zadań strażackich oraz stanowi niezachwiane oparcie w trudnych chwilach. Życzę by siły, strażacki zapał oraz wstawiennictwo św. Floriana nigdy Was nie opuszczały.