Poprzednia wersja

W dniu 1 września 2021 r. w Wysokiej odbyły się Powiatowe Obchody Rocznicowe Wybuchu II Wojny Światowej, w których jak co roku udział wziął senator Andrzej Pająk. Pomimo niesprzyjającej w tym roku aury na terenie tego szczególnego miejsca pamięci zebrało się liczne grono osób – przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, wojska, służb, placówek oświatowych, stowarzyszeń oraz mieszkańców Wysokiej i okolicznych miejscowości – aby upamiętnić heroiczną postawę obrońców naszej Ojczyzny w pierwszych dniach tragicznego września 1939 roku. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Wysokiej, koncelebrowaną przez biskupa Mariana Buczka ze Lwowa oraz proboszczów parafii w Wysokiej i Toporzysku, podczas której odczytany został Apel Poległych, a następnie zebrani udali się na cmentarz wojskowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Bp Marian Buczek odmówił modlitwę za poległych, a po odegraniu hymnu państwowego i oddaniu salwy honorowej przez kompanię honorową 10. Brygady Kawalerii Pancernej, wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Obrońców Wysokiej złożyli przedstawiciele Senatu RP w osobie senatora Andrzeja Pająka oraz władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także kombatantów, Instytutu Pamięci Narodowej, wojska, straży granicznej, policji, straży pożarnej, szkół, myślenickiego nadleśnictwa, harcerzy oraz innych organizacji i stowarzyszeń. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce na placu przed remizą OSP Wysoka, gdzie przybyłych gości powitał wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, a następnie głos zabrali, wygłaszając okolicznościowe przemówienia: senator RP Andrzej Pająk, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. S. Maczka gen. bryg. Rafał Kowalik, dyrektor Wydziału Renowacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk oraz Starosta Suski Józef Bałos.