Poprzednia wersja

W minioną sobotę 15 czerwca 2013r. na stadionie miejskim w Alwerni odbyły się uroczystości VII Powiatowego Dnia Strażaka obchodzonego w ramach jubileuszu 60-lecia Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni oraz 20-lecia nadania praw miejskich. W programie uroczystości nie zabrakło okolicznościowego apelu, licznych wystąpień i przemówień zaproszonych gości oraz wystawy wozów bojowych straży pożarnej. Obchody w Alwerni stały się także okazją do wręczenia wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści senator Andrzej Pająk oraz poseł Krzysztof Szczerski, a także duże grono przedstawicieli miejscowych samorządów, służb, inspekcji i straży. Senator Andrzej Pająk przekazał na ręce Burmistrza Alwerni okolicznościowy list senatorski, w którym napisał:

W tym szczególnym dniu pragnę pogratulować całej społeczności miasta Alwernia. Poprzez organizację obchodów nadania praw miejskich wyrażany jest szacunek dla poprzednich pokoleń za ich dorobek i osiągnięcia, a także podziękowanie za ich przywiązanie do miejscowości, bo chociaż Alwernia miastem jest stosunkowo młodym, to należy podkreślić, że jej korzenie sięgają czterech wieków wstecz, do 1616 roku, a od 1845 roku Alwernia posługiwała się pieczęcią kształtu owalnego z napisem Kolonia Alwernia i z datą 1845. W 1903 roku władze austriackie zapisały Alwernię w rejestrze miast. Rozwój każdego miasta zależy przede wszystkim od jego mieszkańców, którzy decydują o wizerunku swojej małej Ojczyzny. Jesteśmy związani z miejscami, z których się wywodzimy, w których mieszkamy i pracujemy, a nasze plany i ich realizacja zmieniają obraz wielu miast, tworząc wspólne dobro i pomyślność.

Jubileusz nadania praw miejskich stanowi wyjątkowe wydarzenie w życiu Miasta i jego Mieszkańców. Wspólne przedsięwzięcia i praca skłaniają bowiem do refleksji i spojrzenia z perspektywy czasu na osiągnięcia i sukcesy, jednocześnie jest to także doskonała okazja do formułowania planów na przyszłość. Jednak przede wszystkim jest to bezcenny czas spotkań i integracji Mieszkańców wyrażający ich kulturę i tożsamość, którą każde miasto posiada i jest ona powodem do dumy. Dzisiejsze obchody to święto wszystkich, dla których to miasto Alwernia jest przyjazne i bliskie, jest Ojczyzną lokalną.

Mieszkańcom i władzom miasta Alwernia gratuluję dotychczasowych osiągnięć oraz życzę przede wszystkim zdrowia, pomyślności w życiu rodzinnym, wytrwałości oraz skuteczności w podejmowaniu takich decyzji, które w przyszłości będą procentować rozwojem miasta i dobrobytem mieszkańców.

W tym szczególnym dniu pragnę pogratulować całej społeczności miasta Alwernia. Poprzez organizację obchodów nadania praw miejskich wyrażany jest szacunek dla poprzednich pokoleń za ich dorobek i osiągnięcia, a także podziękowanie za ich przywiązanie do miejscowości, bo chociaż Alwernia miastem jest stosunkowo młodym, to należy podkreślić, że jej korzenie sięgają czterech wieków wstecz, do 1616 roku, a od 1845 roku Alwernia posługiwała się pieczęcią kształtu owalnego z napisem Kolonia Alwernia i z datą 1845. W 1903 roku władze austriackie zapisały Alwernię w rejestrze miast. Rozwój każdego miasta zależy przede wszystkim od jego mieszkańców, którzy decydują o wizerunku swojej małej Ojczyzny. Jesteśmy związani z miejscami, z których się wywodzimy, w których mieszkamy i pracujemy, a nasze plany i ich realizacja zmieniają obraz wielu miast, tworząc wspólne dobro i pomyślność.

Jubileusz nadania praw miejskich stanowi wyjątkowe wydarzenie w życiu Miasta i jego Mieszkańców. Wspólne przedsięwzięcia i praca skłaniają bowiem do refleksji i spojrzenia z perspektywy czasu na osiągnięcia i sukcesy, jednocześnie jest to także doskonała okazja do formułowania planów na przyszłość. Jednak przede wszystkim jest to bezcenny czas spotkań i integracji Mieszkańców wyrażający ich kulturę i tożsamość, którą każde miasto posiada i jest ona powodem do dumy. Dzisiejsze obchody to święto wszystkich, dla których to miasto Alwernia jest przyjazne i bliskie, jest Ojczyzną lokalną.

Mieszkańcom i władzom miasta Alwernia gratuluję dotychczasowych osiągnięć oraz życzę przede wszystkim zdrowia, pomyślności w życiu rodzinnym, wytrwałości oraz skuteczności w podejmowaniu takich decyzji, które w przyszłości będą procentować rozwojem miasta i dobrobytem mieszkańców.


 

Stosowny list otrzymał także druh Stefan Adamowski, Dyrektor Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, w którym można przeczytać:

Chciałbym dzisiaj złożyć Panu Dyrektorowi Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni druhowi Stefanowi Adamowskiemu serdeczne gratulacje z okazji wspaniałego jubileuszu 60-lecia placówki. Przez ponad pół wieku Muzeum było oazą, nie tylko historii, ale również kultury Alwerni. Zasługi Muzeum w krzewieniu i wspieraniu idei kolekcjonerstwa oraz ochrony pamiątek polskiej kultury związanych z tradycjami strażackimi są bezcenne, na najwyższe uznanie zasługuje również działalność edukacyjna i turystyczna placówki kierowanej przez Pana. To dzięki Muzeum pielęgnujemy nasze dziedzictwo narodowe, poznajemy swoją tożsamość i identyfikujemy się z lokalną społecznością, w tym wypadku strażacką. Misja takich placówek jest niezwykle istotna i zasługuje na szczególne wsparcie i docenienie, bo to dzięki nim można realizować szczególnie cenne posłannictwo historyczne wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.

Ponadto senator Pająk powtórzył i podkreślił słowa swoich życzeń dla strażaków, sprzed miesiąca, kiedy to obchodzono święto patrona strażaków, św. Floriana. Część oficjalną zakończyła uroczysta defilada, a następnie zaproszono gości na tradycyjną strażacką grochówkę.