Poprzednia wersja

W dniu 1 maja 2022 r. miała miejsce uroczystość poświęcenia sztandaru oraz zaprzysiężenia Członków Oddziału Związku Podhalan w Wysokiej. W wydarzeniu wziął udział senator Andrzej Pająk, a także przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Podhalan z prezesem Julianem Kowalczykiem na czele, przedstawiciele poszczególnych oddziałów z pocztami sztandarowymi, parlamentarzyści i samorządowcy. Uroczyste poświęcenie sztandaru oraz złożenie przysięgi przez członków Oddziału nastąpiło podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia N.M.P w Wysokiej. Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie OSP w Wysokiej. Rozpoczęła się ona występem zespołu regionalnego „Wysocko Śleboda”, następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości oraz podziękowania.