Poprzednia wersja

W dniach 8-9 listopada 2011r. odbyło się I posiedzenie Senatu RP VIII kadencji. Posiedzenie zostało otwarte przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, a następnie nastąpiło powołanie Marszałka Seniora oraz sekretarzy pierwszego posiedzenia. Niezwykle uroczystym momentem było ślubowanie senatorów. „9 października naród polski jako najwyższy suweren w wolnych, demokratycznych i uczciwych wyborach powierzył wam mandat sprawowania zasadniczej części władzy ustawodawczej. Staliście się senatorami RP” – powiedział Stefan Jaworski, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, 8 listopada 2011 r. otwierając uroczystość wręczenia nowo wybranym senatorom zaświadczeń o ich wyborze.


Przewodniczący PKW przypomniał także, że dokładnie 21 lat temu przeprowadzono pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory do Sejmu I kadencji i Senatu II kadencji. Ówczesna ordynacja do Sejmu powołała Państwową Komisję Wyborczą, która od tego czasu czuwa nad przebiegiem wyborów, i jako oryginalna instytucja, rzadko spotykana w świecie, stanowi obiekt zainteresowania zarówno w państwach demokratycznych, jak i krajach wychodzących z totalitaryzmu.

Przewodniczący PKW S. Jaworski życzył senatorom elektom sukcesów w działalności parlamentarnej.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: marszałek Senatu dwóch poprzednich kadencji Bogdan Borusewicz, marszałek senior VIII kadencji Kazimierz Kutz, prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski i zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk.

W Senacie VIII kadencji zasiada 63 senatorów PO, 31 senatorów PiS, 2 senatorów PSL. Jeden z nowo wybranych senatorów został zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz (inicjatywa Obywatele do Senatu). Ponadto w senacie zasiada też 3 senatorów niezależnych: Marek Borowski, Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Kutz.

W trakcie pierwszego posiedzenia Senat w głosowaniu tajnym senatora Bogdana Borusewicza na Marszałka Senatu oraz senatorów Stanisława Karczewskiego, Marię Pańczyk-Pozdziej, Jana Wyrowińskiego na wicemarszałków Senatu. Ponadto również w głosowaniu tajnym wybrano ośmiu sekretarzy Senatu.